حوادث ناشی از کار موجب رنج و مرارت برای کارگران و خانواده ی آن ها و باعث زیان های اقتصادی برای کارفرمایان می گردد.هر چند که هر کارگر باید نهایت سعی و کوشش را در جهت پیشگیری از حادثه به عمل آورد، اما مسئوولیت اصلی در این مورد بر عهده ی کارفرمایان می باشد.

حادثه خود به خود روی نمی دهد، بلکه معلول عواملی است می توان با اتخاذ تدابیری آن ها را به حداقل رساند. لذا چاره ای کار در آن است که از شکلگیری عوامل و علل حوادث جلوگیری نماییم.حوادث ناشی از کار یا ناشی از خطاهای انسانی ویا معلول اشکالات فنی و تکنیکی است. اما عوامل انسانی رایج ترین آنهاست. مهمترین این عوامل عبارتند از: عدم برنامه ریزی صحیح، عدم نظارت و سرپرستی ، فقدان ارتباطات، بی دقتی ، بی توجهی به دستورالعمل ها.

از جنبه ی عوامل فنی، حادثه را می توان معلول ماشین آلات و ابزار کار ناقص و غیر ایمن و یا طراحی نامناسب کارگاه و محیط کار به حساب آورد. لذا مهمترین راه های حفاظت در برابر حوادث، آموزش، تامین وسایل کار سالم و ایمن، برقراری روش ها و فرایند های ایمن کار، استفاده از وسایل و ادوات ایمنی و وسایل حفاظت فردی از قبیل کلاه و کفش ایمنی، کمربند ایمنی و طناب نجات و یا مهار، دستکش حفاظتی، انواع لباس های حفاظتی، عینک حفاظتی، ماسک و وسایل حفاظتی جهاز تنفسی وغیره می باشد.

مهمترین حوادث رایج در کارگاه های ساختمانی و عمرانی عبارتند از:سقوط افراد از ارتفاع، سقوط مواد و مصالح کار بر روی کارگران، ماندن کارگران در زیر آوار ناشی ز ریزش ناگهانی ساختمان در دست تخریب ویا دیواره های گودبرداری، تماس با خطوط هوایی انتقال نیروی برقف برخورد با اشیاء متحرک، صدمات کمر و ستون فقرات در اثر روش های غلط حمل و جابجا کردن دستی بار و مصالح، صدمات ناشی از کاربرد ناصحیح ابزار کار ویا کار کردن با وسایل و ابزار کار ناقص و ناایمن، صدمات ناشی از کاربرد غلط وسایل و تجهیزات بالابر از قبیل جرثقیل های برجی، جرثقیل های متحرک کامیونی، وینچ ها و بالابرهای قرقره ای و غیره.

بررسی گزارش های آماری سالانه منتشره توسط اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می دهد که حدود سی و پنج درصد حوادث ناشی از کار در کشور ما مربوط به فعالیت های ساختمانی و عمرانی است که اغلب آنها منجر به فوت می باشد. درصد بالایی از این حوادث معلول عدم آگاهی در زمینه های ایمنی است که این عدم آگاهی نیز خود ناشی از عدم آموزش کافی و موثر بوده و می تواند بسادگی قابل پیشگری باشد.


قابل توجه کارفرمایان

آیا میدانید در صورت بروز حادثه برای کارگران خود می بایست حداکثر ظرف مدت ۷۲ ساعت گزارش حادثه را به شعب تامین اجتماعی ارسال نمایید.


در حین رفتن به منزل با سرویس ایاب و ذهاب کارگاه دچار حادثه شده ام، آیا حادثه من ناشی از کار محسوب می گردد ؟

بلی،بر اساس ماده چهار قانون کار و ماده شصت قانون تامین اجتماعی حادثه مزبور مشمول قانون کار است .