موسسه حقوقی طنین در طول مدت فعالیت خود مشاور حقوقی و روابط کار شرکتهای بسیاری بوده است که در حوزه های اخیر و باالاخص امورات ادارات کار و سازمان تامین اجتماعی با پشتیبانی و مدیریت نیروی انسانی، آرامش و آسودگی خاطر را به مدیریت و کارکنان هدیه داده است.

به عبارت دیگر با اخذ مشاوره های لازم و مراجعات حضوری کارشناس حقوقی روابط کار در طول ماه اولا قراردادها و تسویه حسابها و… نیروی انسانی موجود در شرکت به شیوه کاملا تضمینی کنترل میگردد، ثانیا موضوعات بیمه ای پرسنل من جمله ورود و خروج کارمندان، میزان حقوق و دستمزد پرسنل، اعلام ترک کارها و … بدون هیچ گونه نقصی انجام خواهد پذیرفت.

لازم به توضیح است که در صورت بروز اختلاف بین کارگر و کارفرما بدوا از طریق سازش بین طرفین و مراجعه به آیین نامه های انضباطی شرکت سعی در رفع اختلاف پیش آمده خواهد نمود ،در غیر اینصورت و شکایت علیه کارفرما، بامراجعه به مرجع ذیصلاح در اولین فرصت (توسط مشاور مربوطه) دفاعیات خود را مطرح خواهد نمود.

  • مجموعه مدارس غیرانتفاعی سلام در سطح استان تهران
  • شرکت تولیدی و صنعتی باباصنیع
  • شرکت تعاونی پاسارگاد
  • شرکت تعاونی شفاوالاگستر
  • شرکت نگار اندیشگان (تنها طراح و تولیدکننده تجهیزات پزشکی در ایران)
  • مجموعه خوابگاه های سما در سطح شهر تهران
  • شرکت پاسارگاد (تولید و توزیع غذای سالم درسطح استان تهران)
  • شرکت باباصنیع (اولین تولیدکننده رادیاتور در ایران و پیمانکار درجه اول ایران خودرو)
  • شرکت شفاگستر (پیمانکار چندین بیمارستان در استان تهران)