چگونگی اعلام ترک کار کارگران در لیست بیمه :

طبق ماده ۳۹ قانون تأمین ‌اجتماعی کارفرما مکلف است لیست حقوق و مزد کارکنان شاغل را با آخرین تغییرات و تا آخرین روز ماه بعد به سازمان ارسال و پرداخت کند بنابراین فرصت کافی برای ارسال لیست با آخرین تغییرات به کارفرما داده شده است ضمناً در صورت ترک کار یا شروع به کار کارگر، کارفرما باید این موارد را در لیست های ارسالی بیمه و در ستون های مربوط درج و اعلام کند. برخی از کارفرمایان به علت عدم آشنایی و رعایت قوانین به ویژه درخصوص کارگران (بیمه شدگان) از سوی سازمان تامین اجتماعی مشمول جریمه می شوند که بعضاً موجب اعتراض آنان می گردد. این درحالیست که اگر طبق قانون عمل کنند قطعاً جریمه نخواهند شد.

بنابراین هرگاه بیمه شده ای به دلایل مختلفی چون: اخراج، اتمام قرارداد، استعفا و … همکاری خود را با کارفرما قطع نماید، کارفرما مکلف است در لیست ارسالی به سازمان تامین اجتماعی (شعبه مربوطه) ترک کار وی را اعلام نماید.

—————————————————————————————————————————————————————————————-

سوال: من به علت اینکه نوبتکار هستم لیست بیمه من با حق شیفت و اضافه کاری پرداخت میشه، وچون اضافه شدن حقوق سالیانه افراد بازنشسته و افراد شاغل باهم فرق داره میخواستم بدونم که چون چند درصدی افزایش حقوق بازنشستگان کمتر میشه، آیا به مرور زمان دریافتی حقوق بازنشستگی به حداقل حقوق نزدیک میشه یا اینکه خیر؟
پاسخ :
افزایش حقوق سالانه شاغلین و بازنشستگان تفاوت فاحشی با هم ندارد .
اما از آنجا که افزایش سالانه حداقل حقوق بیشتر از افزایش حقوق سایر سطوح دستمزدی ، در میان مدت و بلند مدت ، مستمری افراد به سمت حداقل حقوق تمایل پیدا می کند.

مهمترین تفاوت های بیمه اجباری با بیمه های خویش فرما مثل بیمه اختیاری :

بیمه اجباری هم سوابق کار محسوب می شود و هم سابقه بیمه ولی بیمه اختیاری هیچ سابقه کاری محسوب نمی شود و تنها به عنوان سابقه بیمه منظور می شود.
در بیمه اختیاری حق‌بیمه ۲۶ درصد مقطوع است که کل خدمات از قبیل مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و تعهداتی شامل درمان، هزینه‌های پروتز و اروتز، هزینه کفن‌ و دفن را دربرمیگیرد.
در بیمه اجباری حق بیمه ۳۰ درصد از حقوق و مزایای قانونی مثل اضافه کاری می باشد که ۷ درصد سهم کارگر و ۲۳ درصد سهم کار می باشد و علاوه بر پوشش های بیمه ای و درمانی بیمه اختیاری چندین مزیت وجود دارد مانند:
بیمه بیکاری
استراحت پزشکی
کمک هزینه ازدواج


براساس قانون تأمین‌اجتماعی و ماده ٢٨، حق‌بیمه ٣٠درصد مزد یا حقوقی است که ٧درصد آن به عهده بیمه‌شده، ٢٠درصد به عهده کارفرما و ٣ درصد نیز به وسیله دولت تأمین می‌شود.

در محاسبه حقوق آیتم های ذیر بکار گرفته می شود:
مزد مبنا =حقوق روزانه *روزهای کارکرد
هر ساعت اضافه کار=(حقوق روزانه/۷٫۳۳۳)*۱٫۴
حق اولاد به ازای هر فرزند
بن کارگری
حقوق =مزد مبنا+حق اولاد+حق مسکن+حق بن
بیمه سهم کارگر=(حقوق-مزایای غیر مشمول) *۷%
مالیات حقوق پرداختی کارگر=(حقوق – موارد غیر مشمول ) – معافیت مالیاتی ماهانه حقوق
وجوهی که مشمول کسر حق بیمه است ،زیر است:
۱٫ حقوق، دستمزد و کارمزد.
۲٫ فوق العاده های شغل.
۳٫ اضافه کار، شب کاری و نوبت کاری.
۴٫ فوق العاده خارج از مرکز.
۵٫ فوق العاده انجام کارهای سخت و زیان آور.
۶٫ کمک هزینه خواربار و مسکن.
۷٫ مزد ایام تعطیل و مرخصی استحقاقی.
۸٫ فوق العاده های ثابت و مانند آنها.
۹٫ پاداش به جز مواردی که مشمول کسر حق بیمه نیست.
وجوهی که مشمول کسر حق بیمه نیست، به شرح زیر است:
۱٫ بازخرید ایام مرخصی.
۲٫ کمک هزینه اولاد.
۳٫ هزینه سفر و فوق العاده ما موریت.
۴٫ عیدی و پاداش نهضت سوادآموزی.
۵٫ حق شیر و پاداش افزایش تولید.
۶٫ خسارت اخراج و مزایای پایان کار.
۷٫ حق همسر که در اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت به کارکنان دولت که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند، پرداخت می شود.
در مورد حداقل و حداکثر دستمزد و نیز دستمزد مقطوع توجه شما را به توضیحات ذیل جلب می کنیم:
الف – حداقل دستمزد حداقل دستمزد مشمول کسر حق بیمه مشمولان قانون تامین اجتماعی، برابر حقوق پایه ای است که هر سال با توجه به هزینه زندگی، از طرف شورای عالی کار، تعیین و به وسیله وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می شود.
ب – حداکثر دستمزد حداکثر حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه ماهانه هر سال، طبق مصوبات شورای عالی تامین اجتماعی تعیین می شود.
ج – دستمزد مقطوع علاوه بر دستمزدهای مذکور، طبق ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی، سازمان می تواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی تامین اجتماعی، مزد یا حقوق بیمه شدگان بعضی از فعالیت ها را طبقه بندی و حق بیمه را به ما خذ درآمد مقطوع وصول و کمک های نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت کند.


بیمه کارگربصورت اجباری است وتحت هیچ تعهدی این حق قابل سلب نیست.وطبق ماده ۳۶ و۳۹ قانون تأمین اجتماعی کارفرمامکلف به پرداخت حق بیمه درموعدمقررمیباشد.


نحوه محاسبه جریمه لیست و تاخیرحق ‎بیمه تامین اجتماعی

با توجه به ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور، جریمه در تامین اجتماعی به دو گونه است:
جریمه عدم ارسال لیست
در صورتی که کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان خود در مهلت مقرر در قانون (هر ماه حداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد ) و در مورد فعالیتهایی که مهلت ارسال لیست پرداخت حق بیمه آنان از یک ماه به ۲ماه افزایش یافته خودداری نماید، بر اساس قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان مشمول جریمه تاخیر ارسال لیست و پرداخت حق بیمه خواهند بود.
جریمه تاخیر لیست نیز به میزان ۱۰درصد و در یک نوبت بر جمع کل حق بیمه و بیمه بیکاری محاسبه و مطالبه می شود. این وضعیت زمانی روی می دهد که:
الف) کارفرمایی که لیست ماه یا ماه هایی را ارسال نکند و طبق بازرسی کارگاه بدهکار شود جریمه ای معادل ۱۰درصد از کل بدهی (حق بیمه + بیمه بیکاری ) برای یک بار به وی تعلق می گیرد.
ب ) چنانچه به هر علتی از سوی کارفرما لیست پرسنل شاغل با تاخیر به شعب اجرایی صندوق ارائه گردد جریمه ۱۰ درصدی برای یک نوبت محاسبه و مطالبه می گردد.
ج ) درکارگاه های پیمانکاری، بابت ماه هایی که لیست ارسال نگردیده است، جمع کل حق بیمه و بیمه بیکاری را محاسبه نموده و به کل آن یک بار ۱۰درصد جریمه تعلق می گیرد.
ضمنا جریمه مذکور پس از قطعی شدن بدهی قابل احتساب می باشد.
جریمه تاخیر در پرداخت حق بیمه
درصورت عدم پرداخت حق بیمه،جرایم تاخیر پرداخت حق بیمه برای هر ماه ۲درصد به ازای هر ماه نسبت به جمع کل حق بیمه و بیمه بیکاری محاسبه و مطالبه می گردد.
در خصوص بدهی های مطرح شده در هیات های تشخیص مطالبات وتجدیدنظر، تاریخ شروع محاسبات از زمان ابلاغ رای قطعی می باشد.
چنانچه کارفرما قبل از صدور برگ لازم اجراء (اجراییه) نسبت به پرداخت بدهی های معوقه اقدام نماید از ۴۰درصد بخشودگی جرایم برخودار می گردند.


تفاوت بیمه اختیاری و بیمه اجباری تامین اجتماعی :

مهمترین تفاوت های بیمه اجباری با بیمه های خویش فرما مثل بیمه اختیاری :
بیمه اجباری هم سوابق کار محسوب می شود و هم سابقه بیمه ولی بیمه اختیاری هیچ سابقه کاری محسوب نمی شود و تنها به عنوان سابقه بیمه منظور می شود.
در بیمه اختیاری حق‌بیمه ۲۶ درصد مقطوع است که کل خدمات از قبیل مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و تعهداتی شامل درمان، هزینه‌های پروتز و اروتز، هزینه کفن‌ و دفن را دربرمیگیرد.
در بیمه اجباری حق بیمه ۳۰ درصد از حقوق و مزایای قانونی مثل اضافه کاری می باشد که ۷ درصد سهم کارگر و ۲۳ درصد سهم کار می باشد و علاوه بر پوشش های بیمه ای و درمانی بیمه اختیاری چندین مزیت وجود دارد مانند:
بیمه بیکاری
استراحت پزشکی
کمک هزینه ازدواج


چنانچه به موجب توافق کارفرمایی نسبت به بیمه نمودن یکی از دوستان یا اقوام خود به عنوان کارگر نزد سازمان تامین اجتماعی اقدام نماید آیا صرف بیمه شدن دلالت بر رابطه کارگری و کارفرمایی دارد یا خیر؟!

رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ قانون کار صرفا در صورت انجام ارکان کار تابع مشمول قانون کار از سوی کارگر برای کارفرما تحقق می یابد و چنانچه از طریق یکی از ادله اثباتی برای مراجع حل اختلاف محرز گردد که کارفرما به خلاف، صرفا نسبت به بیمه پردازی فرد شاکی نزد سازمان تامین اجتماعی مبادرت ورزیده و شاکی هیچگونه کار تابعی برای کارفرما انجام نمی داده است صرفنظر از تخلف صورت گرفته از سوی کارفرما که پیگیری آن به موجب قانون تامین اجتماعی برای سازمان مذکور در مراجع قضایی محفوظ خواهد بود شکایت شاکی به ادعای رابطه کارگری و کارفرمایی وارد نبوده و نسبت به شکایت مطروحه قرار رد دعوی صادر خواهد گردید.


شرایط سنی و سابقه پرداخت حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد برای تحت پوشش قرارگرفتن قانون تامین اجتماعی چقدراست؟

باسلام،کسانی که صاحب حرفه و شغل می باشند و اشتغال به کار آنان در حرفه و شغل مورد ادعا از سوی صندوق تامین اجتماعی احراز شده است شرط سنی برای متقاضیان مرد و زن که سابقه پرداخت حق بیمه نداشته باشند منوط به آن است ک سن مردان از ۵۰سال و سن زنان۴۵سال تمام بیشتر نباشد و در این خصوص صاحب حرفه و شغل که متقاضی بیمه شدن نزد صندوق تامین اجتماعی می باشد در صورتی که هنگام تقاضا دارای حداقل ده سال سابقه پرداخت حق بیمه باشد درخواست وی برای بیمه شدن بدون شرط سنی پذیرفته می شود .در عین حال افرادی که کمتر از ده سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند نصف سابقه پرداخت حق بیمه به سقف شرط سنی اضافه خواهد شد.