ثبت نام کد احراز هویت کارگران آغاز شد. ثبت نام کارگران و کارفرمایان در سامانه روابط کار که در مرحله نخست در استان تهران و سپس سایر استانها شروع شده است،در مراکز دفاتر پیشخوان دولت آغاز شده است. که با مراجعه کارگران و کارفرمایان با در دست داشتن مدارک شناسایی فردی و شغلی از خدمات این سامانه برخوردار خواهند شد.
سامانه جامع روابط کار سامانه ای است که امکان تمام امورات و روابط کاری مربوط به کارگران و کارفرمایان را به صورت الکترونیکی اعم از ثبت الکترونیکی دادخواست،ثبت قراردادهای کارگران توسط کارفرمایان را انجام می دهد.
موسسه حقوقی طنین با امکاناتی که فراهم آورده است،بدون حضور کارگران و کارفرمایان،قادر است که نسبت به ثبت مشخصات و اخذ کد احراز هویت کارگران اقدام نماید.

شما عزیزان برای ثبت نام کد احراز هویت خود می توانید با شماره ه های زیر تماس بگیرید تا به صورت غیرحضوری و بسیار آسان برای شما انجام شود.