شرایط مرخصی زایمان

غرامت دستمزد ایام بارداری:

به بیمه شده زن در مدت استراحت ایام بارداری ،در صورتی که حائز شرایط قانونی لازم باشد،مرخصی زایمان وکمک

هزینه بارداری و تعلق میگیرد.

شرایط لازم برای دریافت کمک هزینه بارداری :

کمک هزینه بارداری در صورتی به بیمه شدگان زن پرداخت می شود که دارای شرایط زیر باشند:

۱ – ظرف یک سال پیش از زایمان، حق بیمه ۶۰ روز کار را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده باشند

۲ – در مدت استراحت مشغول کار نبوده مزد یا حقوق دریافت نکرده باشند

۳ – در تاریخ اعلام بیماری ، مشغول به کار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشند

۴ – در دوره استراحت دریافت مزدی برای وی مطرح باشد

روش محاسبه میزان مرخصی زایمان:

میزان دستمزد در ایام مرخصی زایمان، معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق بیمه شده با در نظر گرفتن روزهای استراحت است که بدون کسر ۳ روز اول پرداخت می شود. نحوه محاسبه آخرین مزد یا حقوق بیمه شده به این ترتیب است که کل مبالغ مشمول کسر حق بیمه که بیمه شده در آخرین ۹۰ روز قبل از استراحت دریافت کرده است ، با هم جمع می شود و بر تعداد روزهای کارکرد بیمه شده در این مدت تقسیم می شود.
……………………………………………..
مدارک لازم برای دریافت کمک هزینه بارداری وغرامت دستمزد ایام بارداری :

۱ – تصویر گواهی ولادت یا شناسنامه فرزند ( فرزندان).

۲ – اصل گواهی پزشک ذیربط یا بیمارستان.

۳ – دفترچه درمانی بیمه شده

۴- متقاضی جزو بیمه شدگان یا کارگاههای مشمول دریافت غرامت دستمزد ایام بارداری باشد.
……………………………………………..
کمک هزینه بارداری از اولین روز شروع استراحت، محاسبه و پرداخت می شود. مدت مرخصی زایمان برای مادرانی که فرزاندانشان را از شیر خود تغذیه می کنند، ۶ ماه است که ۳ ماه آن می بایست بعد از دوران زایمان باشد.

براساس مصوبه مورخ ۱۳/۴/۸۶ مجلس شورای اسلامی مدت استراحت دوران بارداری ، زایمان و شیر دهی (موضوع ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر ) از ۴ماه به ۶ماه افزایش یافته است .مدت مرخصی زایمان برای وضع حملهای دوقلو ۶ماه و برای زایمانهای سه قلویابیشتر یکسال خواهد بود.

چنانچه بیمه شده زن درطول دوره بارداری به عوارضی دچارشود که سلامتی مادر و فرزند را تهدید نماید و طبق نظرپزشک معالج وتائید شورای پزشکی سازمان نیازبه استراحت پزشکی داشته باشد. غرامت دستمزد این ایام پرداخت خواهد شد
……………………………………………..
مدت زمان استراحت ایام زایمان :
هزینه بارداری از اولین روز شروع استراحت، محاسبه و پرداخت می شود. مدت مرخصی زایمان برای مادرانی که فرزاندانشان را از شیر خود تغذیه می کنند، ۶ ماه است که ۳ ماه آن می بایست بعد از دوران زایمان باشد.
براساس مصوبه مورخ ۸۶/۴/۱۳ مجلس شورای اسلامی مدت استراحت دوران بارداری ، زایمان و شیر دهی (موضوع ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر ) از ۴ماه به ۶ماه افزایش یافته است .مدت مرخصی زایمان برای وضع حملهای دوقلو ۶ماه و برای زایمانهای سه قلو یابیشتر یکسال خواهد بود.
نحوه اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه به چه صورت خواهد بود ؟
وفق قانون اصلاح قوانین جمعیت و تنظیم خانواده مصوب ۹۶/۳/۲۰ مجلس شورای اسلامی مدت مرخصی زایمان های یک و دوقلو از شش ماه به ۹ ماه افزایش یافته لیکن به علت عدم تامین بار مالی حاصل از این افزایش توسط دولت فعلاً قابلیت اجرایی ندارد.

لیکن با توجه به رای قطعی شماره ۶۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۹۴/۱/۳۱ با موضوع ” صدور رای ایجاد وحدت رویه در خصوص افزایش مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه در دستگاههای دولتی ” بیمه شدگان دستگاههای مذکور به مدت ۶ ماه از مرخصی زایمان خود را از سازمان تامین اجتماعی دریافت نموده و ۳ ماه مازاد را دستگاههای مذکور مکلف به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان قراردادی و پیمانی خود میباشند و سازمان تامین اجتماعی هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *